Добро е истрениран!

Погледнете што се случува кога ќе се отвори вратата од маркетот, а пред неа се наоѓа гладен гaлeб

Птицата си влезе во продавницата, а потоа зела кеса со грицки која ја изнесла надвор од продавницата и брзо ја отворила

Погледнете го видеото