Мајките се тие кои се грижат за децата и кои ги работат најтешките професии. Оваа мајка не е исклучок.

Поради финансиската ситуација е принудена да работи во ноќна смена во Супермаркет.

12 месеци не ја видела својата ќерка, која се наоѓа на другиот крај на светот. Но, оваа вечер се сменило се.