Ако сте родени за време на СФРЈ, тогаш сигурно ја имате оваа лузна на раката. Знаеш од што?

Дали имате ваква лузна од вакцина? Знаеш ли од каде ти е лузната на рамото која ја имаат сите родени во СФРЈ? Ова прашање веќе со денови е во центарот на интересот, бидејќи помладите генерации го немаат. BSG вакцината е исклучително безбедна вакцина и се користи во најраната возраст на новороденчето бидејќи ефикасно го намалува ризикот од развој на најтешките форми на туберкулоза.

Лузната по BCG вакцинацијата се формира еден до два месеци по вакцинацијата, а често се шегуваат за луѓето од Балканот – како да ги препознаете? Епа после лузната од БЦГ вакцината. Првата вакцина што ја примило новороденче во првите 24-48 часа од животот е вакцината против туберкулоза – БЦГ и се нанесува интракутано на горната третина од левата надлактица.

На местото на вакцинација, за околу 2-3 недели се формира црвеникава безболна папула, која кај некои деца (10 проценти) поминува низ период на оплодување и формира лузна во следните 1-2 месеци.

Кај повеќето деца, формирањето на мала лузна на местото на вакцинација оди речиси незабележано. Присуството на лузната се контролира 4-6 месеци по вакцинацијата. Помалку од 10 проценти од децата имаат лузни.

И што да направите ако лузната не се формира?
Според одредени лекари, децата кои немаат лузна треба да се ревакцинираат до првата година од животот.

Но, кај деца постари од 12 месеци кои немаат лузна, вакцинацијата не се препорачува бидејќи нема валидни докази дека со тоа се постигнува соодветен ефект, односно придобивки во однос на заштитата.

Исто така, кога станува збор за вакцинирани деца под 12 месеци, доказите за придобивките од ревакцинацијата се сè уште ограничени.