Виц: Плавуша во полиција: на интервју за работа

Шефот на полицијата:- Ќе ви поставам неколку прашања. Колку е два по два? Плавушата:Аааа… четири.
Шефот:Во ред. Квадратен корен од 100? Плавушата:10? Шефот:Добро. Кој го убил Гоце Делчев? Плавушата: молчи.

После некое време рекла: Не знам… Шефот:Добро, размислете и дојдете утре повторно.

Пријателката и се јавува на плавушата:Те вработија ли?

Плавушата:Не само што ме вработија, се фали, веќе ми дадоа и истрага за убиство да водам.