Вработување во Макпетрол … Отворени се 32 места во повеќе градови низ Македонија

Врз основа на членот 22 став 1 точка 1 и став 2, членот 23 став 1, 2, и 7 од Законот за работните односи, „Макпетрол“ А.Д. – Скопје распишува

О Г Л А С
За вработување на 32 работници на определено време во „Макпетрол“ АД. – Скопје во Дирекцијата за малопродажба и тоа:

ВАРДАРСКИ РЕГИОН Бензинска станица во Велес:

9 работници на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци
Бензинска станица во Кавадарци.

1 работник на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци
Бензинска станица во Валандово.

1 работник на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци
Бензинска станица во Дојран.

1 работник на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци
Бензинска станица во Гевгелија.

4 работници на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци.

РЕГИОН СТРУМИЦА
Бензинска станица во Струмица

3 работници на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци
Бензинска станица во Радовиш.

2 работници на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци
Бензинска станица во Штип.

5 работници на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци.
1 работник на работно место помлад продавач касиер на определено време од 5 месеци.

РЕГИОН ПОЛОГ
Бензинска станица во Кичево

4 работници на работно место помлад продавач на определено време од 5 месеци
Бензинска станица Бигорски.

1 работник на работно место помлад продавач касиер на определено време од 5 месеци.
За повеќе детали и аплицирање на следниот линк ТУКА