ДАЛИ ПОГОЛЕМИТЕ ДЕЦА ТРЕБА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ПОМАЛИТЕ? ДАЛИ ТОА Е ПРЕМНОГУ ОДГОВОРНО ЗА НИВ И ДАЛИ Е НИВНА „РАБОТА“ ВООПШТО ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ПОМАЛИТЕ ДЕЦА?

Многу е честа ситуација, особено кај нас, малку поголеми деца да се грижат за помали. Дали е тоа точно, од етички аспект, од безбедносни причини, од призмата на детето на кое му е доверена обврската…? Честопати, кога родителите немаат доволно време, му наметнуваат обврска на постарото дете да се грижи за помалиот брат или сестра. Сепак, родителите генерално не се свесни за висината на одговорноста што ја префрлаат на своето дете.

Факт е дека постарото дете не може да биде адекватна замена за родителите, но дали е добро да се грижи за помалото дете? Безгрижното детство е важен предуслов за менталното здравје на детето Описот што обично оди со зборот детство е безгрижен. Тоа секако не значи дека детето не треба да има свои грижи, задачи, предизвици или фрустрации, но значи дека ако не мора, не треба да има грижи на кои не му е дораснатo.

Кога ќе забележите дека сè почесто барате помош од постарото дете во грижата за помалото, прво што треба да имате на ум е дека постарото дете не треба да трпи последици затоа што семејството има повеќе членови отколку едно дете. Ова секако не значи дека не треба да вклучите постаро дете во грижата за помалото, но многу е важно да оцените што можи тоа дете да направи. Постарото дете не треба да се грижи за помалото дете. Му даваме обврски за кои се уште не созреал во однос на возраста и менталитетот. Неговата улога е да игра и да расте со својот брат или сестра.

Кога на постарото дете ќе му дадете задача да се грижи за помалото дете, без разлика дали е целосно само или во ваша непосредна близина, наместо да си игра безгрижно, тие ќе ги „гледаат“ помладите за да се уверат дека ништо не му се случува, за да не да биде навреден или да се казни ако на помалото им се појави некаква непријатност.

Освен тоа, може да се обиде да му угоди на помалоро додека се грижи за него – за помалото дете да не плаче или да не ги бара родителите. Таквиот однос што се создава меѓу нив не е рамноправен и секако им штети на двајцата како и на нивниот однос сега и во иднина.

Кога е време децата да останат дома без надзор? Моментот кога децата можат да останат сами без родителски надзор е кога секое дете е индивидуално подготвено за таква одговорност. Ако првото дете треба да остане само без вас за прв пат, однесувајте се на сличен начин како кога првото дете останало само за прв пат. Воведете промени постепено. И покрај тоа што има постар брат или сестра, тој треба да остане со него прво кратко, а потоа подолго, ако видите дека му оди и не се жали дека е без вас.

Треба да се избегнуваат ситуации во кои помалото дете останува само со постаро, а помалото дете не е независно во облекувањето или послужувањето оброци, бидејќи тоа може многу да го оптоварува постарото дете кое, без разлика што е постаро, сепак е дете. .

Постарото дете не е соодветна замена за родителот
Децата функционираат слично како и возрасните. Кога на возрасните им се дава задача во која не се добри, тие се чувствуваат лошо и нивната самодоверба се намалува. Токму тоа се случува со постарите деца кога им се дава задача да се грижат за помладите многу често и по неколку часа на ден. Бидејќи се исцрпени, тие не можат физички и емоционално да се справат со предизвиците да се грижат за брат или сестра. И ако се случи несреќа, дури и ако нивните родители не ги обвинуваат, тие не можат а да не се чувствуваат виновни и одговорни, што повторно е одличен терен за нивната зрелост и возраст.

Од друга страна, секое дете треба да се чувствува безбедно и сигурно. Прашање е дали помладите деца се чувствуваат вака ако поминуваат многу време само со својот постар брат или сестри, често имаат потреба од утеха, поддршка, помош и сосема е очекувано постаро дете да не може и не треба да ги извршува сите овие функции наместо тоа на родителите.