Дали снаата е должна да им служи на свекорот и свекрвата?

Кој е долгот на жената во шеријатот кон родителите на нејзиниот сопруг, дали е должна да им служи, да им угодува и да живее со нив?

Имено, со сопругот живеам во странство, а во текот на летото остануваме со неговите родители и тогаш често се караме затоа што тој сака да им угодам и тие прашуваат се. Друга работа е што не можеме целосно да ги почитуваме правилата кога сме со нив, поради околината итн., како мешање мажи и жени, ракување итн. Значи, прво ми пречи и јас не не се разбирам со мојот сопруг и немам слобода и мир. Ако мојот сопруг би побарал да живееме заедно во иднина, не знам како да постапам и дали е дозволено да се молам на Алах да живееме самостојно за таа да има мир со нејзиното семејство и тие да можат да вежбаат правилата целосно? Да се ​​биде награден од Севишниот затоа што ни дал можност да поставуваме прашања – е прашање поставено од една жена.

Од шеријатска гледна точка, жената не е должна да им служи на родителите на нејзиниот сопруг, односно не и е ваџиб, што ако не го исполни е виновна. Сепак, не е добар начин да се постапува со сопругот ако двајца или еден од неговите родители се присутни во станот или куќата без неговата сопруга да биде на нивна услуга, како што се подготвување храна, перење облека, итн. Во суштина, тоа не е ваџиб за жената да им служи на своите родители.маж и ако доброволно го направила има награда кај Аллах иншалалах. Со тоа, ако таа одбие да им служи на неговите родители од оправдана или неоправдана причина, таа не е грешна пред Аллах, субханеху ве теала. Во основа деца, синови и ќерки,

Нема ништо лошо мажот да бара од сопругата да им служи на родителите, па дури и да се ожени со неа за таа цел. Во автентичен хадис од Џабир, џ.ш. девица за да си играш со неа, а таа да си игра со тебе“, а тој одговорил: „О, Аллахов Пратеник, татко ми беше убиен во битката кај Ухуд и ми остави девет ќерки, па јас презирав да создадам со нив уште една една слична на нив, но сакав жена која ќе ги чешла и ќе се грижи за нив“. Така Пратеникот, с.а.в.с., му одговорил: „Добро си направил“ Хадисот е забележан од Бухари и

Муслиман во неговите два сахиха. А научникот Ираки во својата книга „Тарху ет-тасриби“ во коментарот на овој хадис вели: „Во хадисот има доказ дека е дозволено жената да му служи на својот сопруг, неговите деца, неговите сестри и неговото семејство, и дека нема пречка мажот да се ожени со жена со таа цел, иако тоа не и е ваџиб, но таа тоа го прави со своја согласност”. : „ Обожувајте го само Аллах и не сметајте никого еднаков на Него. И правите милостина на родителите, и роднините, и сираците, и сиромашните, и блиските, и далечните соседи, и придружниците, и патниците и оние што се во ваша сопственост. Навистина, Аллах не ги сака оние што се гордеат и се фалат“.