ДЕДОТО ИЛИЈА ОБЈАСНИ: Еве зошто никогаш не треба да тропате три пати на дрво!

Дрвјата биле дел од религиозните обичаи во паганско време, се верувало дека духовите живеат во дрвјата . Додека чукање на дрво значело да се повикаат токму тие духови за помош. Ова е пренесено и во христијанството , па поединци веруваат дека со чукање на дрво се повикуваат на Христовата заштита, бидејќи тоа е симбол на крстот на кој бил распнат.

Сепак, старецот Илија Ноздрин смета дека овој ритуал е само одраз на слабоста на човечката вера. Тоа го нагласува на начин што покажува беда и неверување .

Она што Господ не го дозволува, никогаш нема да се случи. И мислиме дека можеме да избегнеме нешто лошо ако тропнеме на масата и речеме: „Пу, пу, да не слушаме зло“. Ја разоткрива нашата грешност, нашето неверување, нашата беда.

Ние веруваме во случајност, а не во Божја Промисла, веруваме во судбина, не во Семоќниот Бог, во чии раце е благосостојбата или не, не само на одредени луѓе, туку и судбината на целиот свет – посочи Илија.