Наизглед делува како лесна задача, но успеа да збуни многу корисници на Фејсбук.

Ова се учи некаде во трето одделение, но многумина веќе ги имаат заборавено и наједноставните математички операции.

Дали вие ќе ја решите?

Решението видете го подолу.

2-2×2+1= 2-4+1 = -2 +1 = -1