Делува како најлесна задача на светот, но успеа да ги збуни корисниците на Фејсбук

Наизглед делува како лесна задача, но успеа да збуни многу корисници на Фејсбук.

Ова се учи некаде во трето одделение, но многумина веќе ги имаат заборавено и наједноставните математички операции.

Дали вие ќе ја решите?

Решението видете го подолу.

2-2×2+1= 2-4+1 = -2 +1 = -1