Задачата подигна бура на друштвените мрежи – Скоро никој не умее да ја реши без дигитрон. Дали вие успеавте?

Оваа задача крена вистинска бура на социјалните мрежи, а можете ли да ја решите без дигитрон? Потребно е да се дојде до точното решение преку правилна примена на математичките правила. Можете ли да го направите тоа без дигитрон?

Контроверзноста за точниот одговор на оваа задача, наводно, трае уште од 1950-тите, а главната причина е фактот што „правилата“ се менувале со текот на годините, пренесува The Epoch Times.

Што би рекле, кое е решението на задачата? Ако ги следиме правилата што ги учевме во училиште, инаку стандардизирани одамна, решението е број 16, пренесува Жена Блиц.

Еве како го добивме:
9 – (9 ÷ 9) + 9 – (9 ÷ 9) = ? 9 – (1) + 9 – (1) = ? (9 – 1) + 9 – 1 = ? (8 + 9) – 1 = ? 17 – 1 = 16

Дали е ова фигурата до која дојдовте?