За 1 час видео со 100 000 прегледи: Змија влечка и се бори со чуден гуштер (видео)

Природата понекогаш нема милост за никого.

Ланецот на исхрана се намалува, така што посилниот го елиминира послабиот.

Видеото во продолжение е доказ за тоа. За 1 час видео со 100 000 прегледи: Змија влечка и се бори со чуден гуштер: