Зошто сме поубави кога ќе се гледаме во огледало, од колку на слики? Кога ќе го прочитате овај текст работите ќе ви бидат појасни

Има научно објаснување Колку пати ви се случило да се подготвите три часа за состанок, да се погледнете во огледало, сè изгледа совршено, а потоа сликите се апсолутна катастрофа. Или дури и ако изгледате најдобро на некои фотографии, ќе забележите дека изгледате драстично поинаку отколку во реалниот живот.

Кога човек ќе ја погледне својата фотографија, тој ненамерно се споредува со слика која цврсто се формирала во неговата глава, а тоа е неговиот одраз во огледалото. Она што е интересно за огледалата е тоа што тие не даваат вистинска слика за предметот или личноста што се пресликува.

Сликата на кој било предмет или личност што се пренесува преку рамно огледало всушност е формирана од зраците што се рефлектираат од неговата површина. Човечкиот мозок е дизајниран целосно да ги игнорира овие кривини, па кога ќе се погледнете во огледало, човек изгледа како да стои на одредено растојание од него и светлината се наведнува околу делови од неговото тело.

Ако некој е навикнат да се гледа од левата страна, каде дел од лицето е најтесен, а очите му изгледаат како да се издолжени, кога ќе ја види својата слика на фотографијата, тогаш му се чини дека гледа и во неговата слика лево.реалноста (пред него) е всушност десната страна на телото и лицето кое е различно.

Тогаш мозокот реагира, оваа слика за него е невообичаена, па ја смета за одбивна – изјави ценетиот психолог.