КОЈ ОВДЕ ИМА ПРВЕНСТВО НА ПОМИНУВАЊЕТО? Раскрсница која многумина не знаат да ја решат

На својата Фејсбук страница, ADAC постојано објавува задачи од сообраќајните тестови, оставајќи ги своите следбеници да понудат решение.

Добро погледнете ја оваа слика, па одговорете по кој редослед треба да се движат возилата на раскрсницата?

Доколку не сте сигурни, точните одговори можете да ги видите во текстот подолу.

И СЕГА ПОГЛЕДНЕТЕ ГО РЕШЕНИЕТО:
Црвениот автомобил прво поминува низ раскрсницата, бидејќи останува на коловозот со првенство на минување. Позади него поминува жолт камион, бидејќи тој доаѓа од коловозот со првенство на минување кон коловозот без првенство на минување.

И сините и зелените автомобили се на пат со понизок приоритет и се приклучуваат на патот со првенство на минување, така што за нив важи правилото за десната рака. Поради ова поминува син автомобил, а по него зелен автомобил. Сината, за разлика од зелената, не ја менува насоката на движење.