Математичка задача од која боли глава!

Се работи за математички проблем кој одамна кружи по Интернетот. Доаѓањето до точниот резултат буквално ги полудува сите.

Луѓето наидуваат на две различни решенија, 1 и 9. Но, кое е точно?

За да го решите проблемот, треба да ја паметите низата операции. Во случај да сте заборавиле, ова се стандардите за: загради, експоненти, множење, делење, собирање и одземање.

За да се реши проблемот на оваа задача, прво се решаваат сите загради и експоненти, а потоа одете од лево надесно за останатите операции.