Најтенката зграда на светот: Од инает брат му го попречил погледот на својот брат кон морето

Првиот брат за инает изградил тенка зграда висока 14 метри, која го блокира погледот на Средоземното Море и затоа ја намалува вредноста на земјата на вториот брат.

Првиот брат за инает изградил тенка зграда висока 14 метри, која го блокира погледот на Средоземното Море, а со тоа ја намалил вредноста на земјата на вториот брат.

Ал Баса или Инат е името на најтенкиот објект во Бејрут, а многумина веруваат во целиот свет. На најтесниот дел е широк само 60 сантиметри, а на најголемиот е широк 3,9 метри. Се наоѓа во близина на стариот светилник во Манара.

Изградена е во 1954 година без инает. Имено, двајца браќа се скарале за земјата која татко им ја оставил во наследство – едниот брат земал минијатурно парче земја со чудни димензии на кое не можело чесно да се изгради ништо, а другиот добил атрактивен дел со поглед на Медитеранот.

За инает, првиот брат изградил тенка зграда висока 14 метри, која го блокира погледот на Средоземното Море, а со тоа ја намалува вредноста на земјата на вториот брат.

Иако изгледа како ѕид со тераса, се вели дека Ал Баса има два стана на секој кат. Во еден од становите со години се наоѓала јавна куќа, а во други биле сместени бегалци.