Нумеролозите веруваат дека некои ЖЕНСКИ имиња привлекуваат изобилство и БОГАТСТВО: Можеби меѓу нив е и вашето

Покрај датумот на раѓање, нумерологијата посветува големо внимание на имињата, бидејќи се верува дека секое име, или секоја буква со себе носи одредена нумеролошка вредност, што укажува на карактеристиките или судбината на оној што го носи тоа име. Се верува дека некои женски имиња привлекуваат среќа, некои љубов, а некои се вистински магнети за пари и богатство. Потребна е малку математика за да се утврди дали вашето име е меѓу нив.

Секоја буква има одредена нумеричка вредност. Треба да ги додадете тие нумерички вредности додека не добиете едноцифрен број. Еве како да пресметате: A, I, J: 1 B, R, K: 2 C, Ć, Č, G, L, S, Š: 3 D, Đ, LJ, M, T: 4 E, H, N: 5 NJ, U, V: 6 O, Z, Ž: 7 F, P: 8
Ако вашето име е, на пример, Марија, соберете го на следниов начин: M + A + R + I + J + A = 4 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10. После тоа, додадете ги цифрите од двоцифрен број (1 +0). Значи, бројот на вашето име е 1.

Според нумеролозите, парите и богатството привлекуваат имиња чии бројки се 6, 7 и 8. Шест е симбол на креативност, недела на среќа и успех во сите области, а осум директно и недвосмислено се однесува на среќата со пари.

Ако бројот на вашето име е 6, 7 или 8, според нумеролозите, големи се шансите да постигнете богатство во животот и да ја привлечете енергијата на парите.

Ова е исклучително интересно верување, но не треба да го изгубите од вид фактот дека, на крајот, сè зависи од вашата работа. Секој кој е доволно вреден и способен да учи и работи, може да постигне се што ќе посака.