Оваа задача на многумина им е тешка бидејќи не се внимателни, а всушност е многу едноставна


Порталот Bright Side на својот Фејсбук профил објавил задача која на почетокот изгледа многу едноставна, но поради брзање и невнимание многумина добиваат погрешно решение.

Важно е да се следи редоследот на пресметковните операции, но луѓето забораваат на тоа.

Ако не можете да сфатите како да го решите, погледнете го видеото подолу