Само најбистрите можат да забележат повеќе од 3 разлики

Прво ќе се помачите и ќе најдете 3 разлики.

Ама пред да почнете да се перчите со вашата моќ на забележување, ќе ви требаат повеќе од тоа.

Најбистрите ќе најдат барем 5.