Секое утро и остава банани на врата. Погледнете зошто го прави тоа…

Секое утро истата рутина: Овој млад човек дели храна на сиромашните, донира пари за болните деца и носи банани на вратата на соседот.

Сето тоа го прави сосема тивко и не бара ништо за возврат. Најтажниот факт е што поради неговиот начин на живот многумина го осудија.

Зошто се такви? Овој човек е вистински херој и тоа е она што го прави величествен. Тој е секогаш подготвен да им помогне на пријателите кои имаат потреба.

По долго време забележал дека работите се подобруваат: