Студенти купиле половно тросед: Набрзо сфатиле дека нешто се крие во него…

Лара, Риз и Кали се студенти од Њујорк.

Кога го опремувале станот, купиле половно тросед за 20 долари, не знаејќи што се крие внатре.

Една вечер седнаа на неа и гледаа филм.

Сфатиле дека нешто шушка и откриле дека во една од перниците има 700 долари!

Сепак, не заврши тука…

Еден по друг откриле повеќе пари, а вкупната сума била 40.800 долари!

Во едно од пликовите нашле женско име и решиле да стапат во контакт со неа.

Стануваше збор за баба, која таму ги сокрила своите заштеди. За среќа, нејзиниот сопруг починал, а таа завршила во болница.

Несвесна за тајното закривање, ќерката решила да го продаде стариот мебел.

Во знак на благодарност, бабата им подарила илјада долари.

Тие направија добро дело, нели?