Тренирајте го мозокот: Кој од трите прекинувачи го пали светлото?

Aко сакате да решавате загатки, ова е вистинското нешто за вас. Запомнете, повеќето загатки имаат многу логично решение.

Загатка: На приземјето се наоѓаат три прекинувачи. На спратот се наоѓа едно светло кое не се гледа од приземјето. Можете да ги палите и гасите прекинувачите колку што сакате, но само еднаш можете да се качите на спрат и да проверите дали светлото е запалено.
Aко сакате да решавате загатки, ова е вистинското нешто за вас. Запомнете, повеќето загатки имаат многу логично решение.

Загатка: На приземјето се наоѓаат три прекинувачи. На спратот се наоѓа едно светло кое не се гледа од приземјето. Можете да ги палите и гасите прекинувачите колку што сакате, но само еднаш можете да се качите на спрат и да проверите дали светлото е запалено. Потоа веќе не смеете да се враќате на приземјето кај прекинувачите. Кој прекинувач го осветлува спратот? Погледнете го решението во продолжение:

Решение: Додека свети светлото, тоа се загрева. Запалете ги првиот и вториот прекинувач, а третиот оставете го исклучен. По неколку минути, исклучете го вториот прекинувач и качете се на спратот.

Ако светлото е запалено, првиот прекинувач го регулира светлото. Ако е исклучено, може да биде и вториот и третиот. Но, ако светилката е топла, тогаш мора да е вториот, а ако е ладна, тогаш мора да е третиот.
Потоа веќе не смеете да се враќате на приземјето кај прекинувачите. Кој прекинувач го осветлува спратот? Погледнете го решението во продолжение:

Решение: Додека свети светлото, тоа се загрева. Запалете ги првиот и вториот прекинувач, а третиот оставете го исклучен. По неколку минути, исклучете го вториот прекинувач и качете се на спратот.

Ако светлото е запалено, првиот прекинувач го регулира светлото. Ако е исклучено, може да биде и вториот и третиот. Но, ако светилката е топла, тогаш мора да е вториот, а ако е ладна, тогаш мора да е третиот.