ФОТО: Дали может да ја решите задачата што го скара интернетот?

Иако на прв поглед изгледа како расипана математика, сепак решението има логика и математичка формула.

Дали вие можете да ја најдете? Доколку не ви е денот, скролнете надолу за точниот одговор

6 + 7*7 = 6+49 = 55