Ќе те држам цврсто, но уште поцврсто ќе ја држам мајка ти

Ќе те држам цврсто, но уште поцврсто ќе ја држам мајка ти, бидејќи мојата љубов кон тебе расте колку повеќе ја разбирам силата на мајчинската љубов. Таткото му напишал прекрасна порака на своето дете : „Девет месеци мајка ти беше се што знаеше. Пред да те држам во раце, мајка ти те држеше и не сакаше да те пушти. Пред да жртвувам време за тебе, мајка ти радосно го жртвуваше своето тело. Пред да те тешам кога си вознемирен, мајка ти те тешеше само со чукање на нејзиното срце.

Пред да те смирам кога си вознемирен, мајка ти те смируваше само со звукот на нејзиниот глас. Пред да можам да направам нешто за тебе, мајка ти даде се за тебе. Мајка ти е причината што те држам денес. Пред да ми бидеш зрно во окото, ти беше се во срцето на мајка ти. Од неа зависеше твојот живот, твојата безбедност и твоето постоење. Тоа е нешто што никогаш нема да можам да го постигнам.

Ќе ми треба долго време за да можам да ја разберам тежината, длабочината и неизмерливоста на љубовта на мајка ти кон тебе. Но, еден ден, кога ќе го добиете вашето дете, тогаш ќе го разберете она што сега го гледам многу јасно.

Ќе те држам цврсто, но уште поцврсто ќе ја држам мајка ти, затоа што мојата љубов кон тебе расте колку повеќе ја разбирам силата на мајчинската љубов“.