25 ГОДИНИ ГО ЧЕКАЛА СОПРУГОТ ДА СЕ ВРАТИ ОД МОРЕТО! ЦЕЛО ВРЕМЕ ВЕЗЕЛА ГОБЛЕН ВО КОЈ ВЕЗЕЛА СО КОНЦИ И СО СВОЈАТА КОСА

Богородица Скрпјела, 25 години везела таписерија со косата и чекала сопругот да се врати од морето Има една стара и позната приказна за Јакинита Куниќ која чекајќи го својот сопруг морнар 25 години везела таписерија.

Работата на ова дело, која започна во 1803 година, а заврши во 1828 година, е во црквата Пресвета Богородица од карпите во Црна Гора. Ова ремек дело е сведоштво за љубов и посветеност.

Според некои легенди, оваа жена од Пераст толку напорно работела на таписеријата што на крајот ослепела. Не се знае дали и кога сопругот се вратил од тоа патување. Постои и легенда дека тој бил оној кој ги снабдувал материјалите во тој долг период.

Ова не е класична таписерија. Нејзината шема беше олтар проект со слика на Богородица. Работела со игла и на некои места има околу 650 конци на квадратен сантиметар! („Punto pitura“ италијанско име на техниката)

Пред 20 години од црквата била украдена таписеријата, но сторителите биле пронајдени и везот бил вратен на островот.